PPL-APPEN

KOM IGÅNG

FÖR FLYGKLUBBAR

OM OSS

PROVA

GRATIS

24 TIM

 

 59:-

I månaden

 159:-

För tre månader

Kontaktuppgifter

Känn dig välkommen att kontakta oss på någon av följande adresser:

info@flygteori.nu

Generella frågor

thomas@tydal.se

Teknisk support Android

avtal@flygteori.nu

Avtalsfrågor & fakturering

support@appulize.com

Teknisk support iOS/iPhone/iPad

Om du har hittat ett fel i en fråga eller förklaring så uppskattar vi om du utnyttjar appens inbyggda kommentarsfunktion. På så sätt länkas dina synpunkter automatiskt till en specifik fråga och vi kan snabbt och enkelt rätta upp de felaktigheter du påpekar. Glöm inte att vara inloggad om du vill få respons på din feedback i appen!

VARFÖR SATSA PÅ PPL-TEORI?

Vi som ligger bakom Flygteoriförlaget heter Martin Trankell och Alexander Wiklund. Vi har båda flugit allmänflygplan, privat och professionellt, i många år. Allmänflyget består av en relativt smal bransch i Norden och vi oerhört glada och stolta över att kunna kalla flygning och flygteori för vårt primära levebröd.

 

Svensk flygteori är tyvärr, av flera separata anledningar, påverkat av en stagnation. Många flygelever kämpar sig igenom sin teoriutbildning, ofta med kraftigt varierande resultat. Det flygteorimaterial som i dag finns på marknaden blir snabbt förlegat och är många gånger underdimensionerat, både i bredd och djup. Samtidigt har den digitala tekniken revolutionerat andra branscher. Kan digital flygteori vara den katalysator som det svenska allmänflyget behöver?

 

Vad har hänt med den

svenska flygteorin?

Den svenska allmänflygsituationen är på många sätt hotad. Inom teoriutbildningen har intresset för att vidareutveckla och uppdatera det existerande teorimaterialet under många år varit tunt. Sedan millennieskiftet har antalet PPL-elever successivt minskat och når varje år nya bottennivåer. Stigande flygplans- och bränslepriser är två stora anledningar, men också en försämrad tillgång på flygklubbar och flyglärare.

 

Att trycka nya upplagor av teorimaterial, böcker och kurslitteratur har därför blivit en affär förenad med stora kostnader, i en verksamhet som redan tyngs av andra ökande utgifter och mindre engagemang. Allmänflygets satsningar har istället fått fokusera på att försöka minska

 regelkraven och därmed reducera kraven i flygteoriutbildningen. Vi är övertygade om förklaringen till de senaste årens försämrade teoriresultat bland Sveriges privatflygare till stor del går att finna i den problematik som bringats fram av det bristande teorimaterielet på marknaden.

 

Flygteori är viktigt för

det svenska allmänflyget!

Att utbilda sig till pilot är ett åtagande. Att vara befälhavare är ett ansvar. Att utbilda sig och sprida rätt kunskaper är viktiga ansvarsområden för både elever och flyginstruktörer. För att detta ska vara möjligt måste alla aktörer ha tillgång till rätt verktyg, uppbyggda på ett pedagogiskt sätt och med korrekt avgränsning. Teoriutbildningen är en mycket viktig och flygsäkerhetshöjande faktor på vägen mot ett flygcertifikat. Visst är det skönt att slippa mer teoriutbildning – en PPL-elev vill ju flyga! Men vi tror på en djup, praktiskt anknuten och realistisk teoriutbildning, snarare än en bantning och försämring av våra elevers möjligheter att lära sig rätt.

 

Går det att gör kvalité i den svenska flygteoriutbildningen?

Motivationen till vår nysatsning kom efter att vi besökt en flygklubb under våren 2012. Vi kom i samtal med en flyglärare som då var skolchef för en av de större flygklubbarna i Sverige. Skolchefen berättade att flygklubben funderade på att lägga ned sin skolverksamhet. En stor anledning var svårigheten att hitta lärare och teorimaterial till klubbens

teoriutbildning. Det resulterade i stora

svårigheter att få eleverna färdiga för uppflygning.

Den applikation vi har utvecklat och valt att kalla för “PPL-Appen” är mer än en frågeapplikation. Vår målsättning har varit att skriva utförliga och informativa förklaringar till samtliga frågor. De närmare 3 000 frågor vi har utvecklat är helt nyskrivna. Vi har djuptdykt i Transportstyrelsens måldokument och baserat vår applikation på de krav som ställs av myndigheten och EU. Resultatet är en frågeapplikation som täcker hela måldokumenten, och samtidigt lär eleven det som krävs för att bli en framgångsrik och säker privatflygare i Sverige.

 

Applikationen i sig ersätter inte det teorimateriel som i dag finns på marknaden. Istället har vi försökt förbättra teorisituationen i Sverige genom ett sorts tätningsarbete av rådande brister. Tätningsarbetet har gjorts med bred marginal i "spackel och spant". För att undvika försämring i kvalitén vidareutvecklas applikationen löpande. Flygteori kräver ett vaksamt öga och fokus på korrigeringar och uppdateringar (speciellt i samband med nya regelverk och uppdaterade måldokument). Eftersom applikationen är digital kan uppdateringar skickas ut till användarna med ett enkelt musklick. På det sättet undviker vi dyra tryckerikostnader för teoriböcker, något som traditionellt satt en bromskloss på flygteoriutvecklingen.

 

I kombination med det teorimaterial som finns på marknaden hoppas vi att PPL-Appen ska bli ett av de många kugghjul som behövs för att driva det svenska allmänflyget framåt.

Vi siktar högt, och på så sätt hoppas vi att våra elever gör detsamma!

ALEXANDER WIKLUND - FLYGINSTRUKTÖR                                                         alex@flygteori.nu

Den ena halvan av Flygteoriförlagets duo. Flygbanan började i unga år på flyggymnasiet i Arvidsjaur för över tio år sedan. Därefter blev det flyginstruktörsutbildning och heltidstjänst i olika former som flyglärare under åren 2008 till 2014, inklusive tjänst som utbildare av nya flyginstruktörskandidater. Har i dag sadlat upp och flyger under dagtid på flygambulansen och räddar liv. Bor i norrländska Umeå med sin äkta (och kanske bättre) hälft Linnea.

MARTIN TRANKELL - FLYGINSTRUKTÖR                                                            martin@flygteori.nu

Den andra halvan av Flygteoriförlagets duo. Började med segelflyg några år in i det nya milleniet, och kunde därefter inte hålla sig länge och gick vidare med motorflyg under 2007. Har arbetat som flyginstruktör sedan 2010. Tidigt ”en udda fågel” bland flyglärarkollegorna och trivs minst lika bra (om inte mer) orerandes med pinne längst fram i klassrummet, som i flygplanets högerstol.

MACIEJ SWIC - STYRMAN & APPUTVECKLARE                                               maciej@appulize.com

Maciej är ansvarig för iOS och backend via sin egna firma Appulize. Flyget började med en provlektion han fått i present av sin blivande fru. Tog PPL 2009, CPL, tvåmotor samt IR 2014. Han jobbar nu som styrman på Ryanair och flyger Boeing 737-800. Vid sidan om jobbar han med utveckling för iPhone och iPad.

3 000 FRÅGOR I EN APP

I applikationen finns över 3 000 frågor i de nio ämnen som utgör grunden för ett svenskt PPL (A). Appen är ett ovärderligt verktyg i samband med dina flygstudier.